Inicjatywy

Pętla Żuławska - propozycje zmian, perspektywy rozwoju szlaków wodnych
Spółka Pętla Żuławska została powołana do zarządzania infrastrukturą - portami i przystaniami, zbudowanymi w ramach projektu Pętla Żuławska. Aby jednak do tych portów i przystani przypłynęli wodniacy, aby chcieli do nich znowu powrócić, szlaki wodne, po których pływają, muszą być dla nich łatwo dostępne i przyjazne. Niestety, na Pętli są różne supły i supełki, które w większym lub mniejszym stopniu utrudniają wodniakom pływanie. Spółka Pętla Żuławska stara się wskazywać na przeszkody związane z uprawianiem turystyki wodnej
i rozwoju żeglugi, sugerować rozwiązania, promować dobre projekty, patrzeć na szlaki wodne i turystykę wodniacką z wieloletniej perspektywy. Więcej - tutaj
 
Spotkania nawigacyjne
zostały zorganizowane przez Pętlę Żuławską w celu umożliwienia kontaktu zarządców dróg wodnych z ich użytkownikami - wodniakami, operatorami portów i przystani, właścicielami firm żeglugowych i czarterowych. Użytkownicy wskazują bariery rozwoju żeglugi, przeszkody nawigacyjne i inne problemy związane  z uprawianiem żeglugi a zarządcy dróg wodnych informują o możliwościach wprowadzenia zmian.
więcej - tutaj
 
Informator godziny otwarć śluz, mostów, pochylni
będzie wydawać Pętla Żuławska co roku. To opracowanie w formie infografiki, ze szczegółowymi danymi w formacie A4. Informator w formie przystępnej dla wodniaków został wydrukowany przez spółkę Pętla Żuławska po raz pierwszy na sezon 2016, jest także dostępny na naszej stronie. Zachęcamy do zamawiania tych materiałów do dalszej bezpłatnej dystrybucji wśród wodniaków.
więcej - tutaj

 

Odpowiedzi

Dodaj nową odpowiedź