Wiosenne spotkanie nawigacyjne 23 marca 2016 Nowy Dwór Gdański

Celem spotkania było zapoznanie właścicieli infrastruktury wodniackiej z planami rozwoju żeglugi na obszarze województwa pomorskiego i warmińsko-mazurskiego oraz wskazanie barier rozwoju, przeszkód nawigacyjnych i innych problemów związanych  z uprawianiem żeglugi. Ponadto omówione zostały działania dot. przygotowania do otwarcia sezonu żeglarskiego 2016 na Pętli Żuławskiej.


Narada Nawigacyjna w marcu 2016 roku - fot. Starostwo Powiatowe Nowy Dwór Gdański


Przebieg spotkania był następujący (prowadzenie Michał Górski):

 1. Powitanie – Zbigniew Ptak - Starosta Nowodworski, który przedstawił działania Starostwa Powiatowego.
 2. Wystąpienie - Jerzy Wcisła -  Senator RP (współtwórca Pętli Żuławskiej).
 3. Informacja o działaniach podejmowanych przez Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej - Barbara Jezierska - Kierownik Zarządu Zlewni Żuław i Rzek Przymorza Wschodniego z siedzibą w TczewiE
 4. Informacja o działaniach podejmowanych przez Urząd Morski w Gdyni – Anna Stelmaszyk – Świerczyńska Zastępca Dyrektora Urzędu Morskiego w Gdynids. Technicznych.
 5. Informacja o działaniach podejmowanych przez Województwo Pomorskie w obszarze rozwoju dróg wodnych, a w tym o projekcie Pętla Żuławska i Zatoka Gdańska – Rafał Wasil - Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego.
 6. Informacja działaniach podejmowanych przez Zarząd Spółki Pętla Żuławska, w tym wnioski z sezonu żeglarskiego 2015 – Bogdan Justyński - Spółka Pętla Żuławska.
 7. Sezon turystyczny, godziny pracy mostów zwodzonych, pontonowych, kolejowych i śluz, przedstawienie propozycji zmian – Piotr Salecki właściciel portalu zalewwislany.pl
 8. Przerwa
 9. Dyskusja

Pokłosiem spotkania było wystosowanie pism z uwagami i wnioskami wynikającymi z przebiegu spotkania. Wystosowano pisma do: Regionalnego Zarządu Dróg Wodnych w Gdańsku, Urzędu Morskiego w Gdyni, Zarządu Dróg Wojewódzkich w Gdańsku, Zarządu Dróg Powiatowych w Nowym Dworze Gdańskim, Pomorskiego Towarzystwa Miłośników Kolei Żelaznych w Gdyni, Miasta Elbląga i do Miasta Gdańska. 

Głównymi zagadnieniami poruszanymi w pismach (patrz załączniki) były:

 • ujednolicenie okresu trwania sezonu turystycznego – rekomendowany 15,04. do 15.10,
 • ustalenie jednolitych godzin funkcjonowania śluz i mostów zwodzonych (wysoki sezon codziennie od 7,00 do 21,00),
 • ustawienie przy mostach i śluzach tzw. odwróconych wodowskazów pokazujących aktualny poziom wód,
 • uruchomienie dystrybucji materiałów informacyjnych przez obsługę mostów i śluz,
 • uznanie Wisły Królewieckiej jako szlaku żeglownego,
 • udrożnienie wejścia do Nowej Pasłęki,
 • ustawienie tablic informacyjnych o szlakach turystycznych,
 • usunięcie przeszkód nawigacyjnych na rzece Pasłęce i wyremontowanie mostu zwodzonego w Nowej Pasłęce,
 • poprawa bezpieczeństwa przy moście pontonowym w Sobieszewie poprzez wystawienie pław cumowniczych po obu stronach mostu,
 • korekta toru wodnego i jego pogłębienie na wysokości przystani w Osłonce,
 • otwarcie końcowego odcinka rzeki Liwy dla większych jednostek niż tylko dla kajaków. Dla realizacji tego celu niezbędnym jest maksymalne podniesienie zasuw Wielkiego Upustu w Białej Górze, oraz ustawienie informacji o szlaku turystycznym,
 • bardziej przejrzyste oznakowanie podejść do rzek, także tych nie będących szlakami wodnymi ( np. Cieplicówka, Dzierzgoń, Wąska, Wisła Królewiecka),
 • stałe rozwiązanie problemu zarastania szlaków wodnych roślinnością wodną,
 • uruchomienie rzeki Tugi dla żeglugi śródlądowej.

Zebrani na spotkaniu wyrazili także zgodę na przejęcie przez Spółkę Pętla Żuławska roli koordynatora działań związanych z aktywnością turystyczną na akwenach Wisły, Szkarpawy, Nogatu i Zalewu Wiślanego. Uzgodniono także, że tego typu spotkania „nawigacyjne” odbywać się będą dwukrotnie w roku przed i po sezonie turystycznym. 

Opracował: Michał Górski

Odpowiedzi

Dodaj nową odpowiedź