Pętla Żuławska i Zatoka Gdańska

Pomorze posiada znaczny potencjał turystyki wodnej, głównie żeglarskiej. Mimo prowadzonych projektów, takich jak Pierścień zatoki Gdańskiej czy Pętla Żuławska, mających na celu wykorzystać ów potencjał, atrakcyjność regionu niestety wciąż nie dorównuje bardziej popularnym rejonom w tym kontekście. Przedsięwzięcie o nazwie „Rozwój oferty turystyki wodnej w obszarze Pętli Żuławskiej i Zatoki Gdańskiej” jest swoistą kontynuacją starań o zwiększenie ilości turystów korzystających z infrastruktury Pomorza.

Obszarem działania całego Przedsięwzięcia, jak i jej poszczególnych elementów, w tym koncepcji programowo-przestrzennej, jest Polska północno-wschodnia. Projekt swym zasięgiem obejmuje teren Żuław Wiślanych, wraz z terenami okalającymi Pomorskie części Zalewu Wiślanego i Wisły oraz Zatokę Gdańską. Istotne dla przedsięwzięcia akweny na tym terenie to Zatoka Gdańska, Martwa Wisła, Przekop Wisły, Wisła, Wisła Śmiała, Szkarpawa, Tuga, Wisła Królewiecka, Zalew Wiślany oraz Nogat.

Priorytetami niniejszego przedsięwzięcia są: udrożnienie dróg wodnych oraz uzupełnienie istniejącej infrastruktury turystycznej w punkty łączące nowo powstałą sieć Pętli Żuławskiej z portami Zatoki Gdańskiej, a ponadto rozwój dróg wodnych Delty Wisły i Zalewu Wiślanego w zakresie turystycznego ich wykorzystywania. Pozwoli to na stworzenie warunków do rozwoju obsługi turystycznej w zakresie m.in. przewozów pasażerskich, aktywnej turystyki wodnej (kajakarstwo, wioślarstwo, żeglarstwo), turystyki motorowodnej oraz wyczynowych sportów wodnych. Uzupełnienie istniejącej infrastruktury turystycznej oraz dopełnienie powyższych warunków pozwoli również stworzyć warunki na wykorzystanie nabrzeży i brzegów rzek jako terenów turystycznych  oraz miejsc organizacji imprez sportowo-rekreacyjnych i regionalnych wydarzeń kulturalnych.

  • Koncepcja programowo-przestrzenna Pętla Żuławska i Zatoka Gdańska - tutaj

Logotyp Zatoki Gdańskiej

W ramach finansowania z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego, działanie 8.4 przewidziano dofinansowanie na kwotę 80.618 tys. zł. Wstępnie zakwalifikowano do realizacji 20 inwestycji na obszarze Pętli Żuławskiej i Zatoki Gdańskiej.

Warto przeczytać
Tuga beneficjentem projektu Pętla Żuławska i Zatoka Gdańska
W ramach projektu zostaną zrealizowane kolejne inwestycje dla wodniaków. Tym razem większość z nich będzie zlokalizowana na wodach Zatoki Gdańskiej i wokół Gdańska. Na Pętli Żuławskiej wyjątek stanowi Tuga, na której wyremontowane zostaną trzy mosty i zbudowana zostanie przystań żeglarska.
Więcej tutaj

 

Odpowiedzi

Dodaj nową odpowiedź