Będzie nowy most zwodzony w Sobieszewie

Most pontonowy w Sobieszewie to obecnie główna "zawalidroga" na szlaku z Gdańska na wody Pętli Żuławskiej. Otwierany jest zaledwie kilka razy dziennie. Od strony wschodniej nie ma żadnych pomostów ani możliwości zacumowania. Prześwit pod mostem pozwala na przepłynięcie małym łodziom i kajakom... To jednak nie kłopoty wodniaków, a ogromne korki samochodowe spowodowały w końcu podjęcie decyzji o budowie mostu zwodzonego, który ma być gotowy na początku 2018 roku.


Most ma powstać w ciągu drogi wojewódzkiej nr 501 nad Martwą Wisłą i zastąpi wysłużony most pontonowy. Modernizacji ulegnie również układ drogowy w rejonie projektowanego mostu. 

Most będzie miał długość 173 m, ze skrzydłami 181,5 m, łączna rozpiętość przęseł zwodzonych to 59,50 m, szerokość ustroju niosącego - 14,92 m w tym: szerokość jezdni 7 m; szerokość jednostronnego ciągu pieszego 2 m; szerokość drogi rowerowej 2,4 m.

Światło poziome przęsła żeglownego z uwzględnieniem prowadnic wyniesie 50 m, światło pionowe przęseł bez otwierania 4 m ponad poziom wysokiej wody żeglownej i 5 m ponad poziom wody średniej. Umożliwi to przepływanie pod zamkniętym mostem coraz liczniejszym na szlakach Pętli Żuławskiej jednostkom typu hausboot oraz jachtom śródlądowym, które mogą położyć maszt. Obecnie funkcjonujący most pontonowy umożliwia przepłynięcie pod nim jedynie... kajakom i bardzo niewielkim łodziom. Czas otwierania obu przęseł ma wynosić około dwóch minut.
 

Powstanie budynek obsługi mostu, nastąpi przebudowa istniejącego skrzyżowania ulic Nadwiślańskiej - Turystycznej i DW 501, przebudowa istniejącego skrzyżowania ulic Sobieszewskiej - Łąkowej - Piaskowej oraz odcinków ulic dojazdowych.

Nastąpi też budowa ciągów pieszych i rowerowych, przystanków komunikacji miejskiej i miejsc postojowych. Ponadto nastąpi budowa nowych umocnień brzegów Martwej Wisły. Jednocześnie zostanie zlikwidowany dotychczasowy most pontonowny oraz przeprawa promowa (funkcjonująca okazjonalnie w razie awarii mostu). Jeszcze nie wiadomo, jakie będą dalsze losy mostu pontonowego i promu.


Most pontonowy w Sobieszewie - fot. PiotrS (2016)


Most pontonowy w Sobieszewie - od strony wschodniej nie ma miejsc do cumowania przy brzegu  fot. PiotrS (2016)


Most pontonowy w Sobieszewie - fot. PiotrS (2016)


Most pontonowy w Sobieszewie - fot. PiotrS (2016)


Most pontonowy w Sobieszewie - fot. PiotrS (2016)

Piotr Salecki

Odpowiedzi

Dodaj nową odpowiedź