Pętla Żuławska i Zatoka Gdańska

Koncepcja programowo-przestrzenna projektu Pętla Żuławska i Zatoka Gdańska to, mówiąc wprost, nic innego jak kontynuacja projektu Pętla Żuławska, czyli budowy infrastruktury dla wodniaków, tym razem na szlakach wodnych Zatoki Gdańskiej. Projekt obejmuje jednak także dalszy rozwój "rdzennych" szlaków Pętli - na przykład rewitalizację rzeki Tugi do Nowego Dworu Gdańskiego. Realizacja projektu nastąpi do 2020 roku.
Z założenia projekt to rozwój i uzupełnienie istniejącej infrastruktury turystycznej w punkty łączące nowo powstałą sieć Pętli Żuławskiej z portami Zatoki Gdańskiej, a ponadto rozwój dróg wodnych Delty Wisły i Zalewu Wiślanego w zakresie turystycznego ich wykorzystywania.

Projekt swym zasięgiem obejmuje teren Żuław Wiślanych, wraz z terenami okalającymi Pomorskie części Zalewu Wiślanego i Wisły oraz Zatokę Gdańską. Istotne dla przedsięwzięcia akweny na tym terenie to Zatoka Gdańska, Martwa Wisła, Przekop Wisły, Wisła, Wisła Śmiała, Szkarpawa, Tuga, Wisła Królewiecka, Zalew Wiślany oraz Nogat.

PiotrS

Odpowiedzi

Dodaj nową odpowiedź