Spotkanie założycielskie klastra Pętla Żuławska 27 października w Błotniku

Podstawowym celem utworzenia porozumienia klastrowego jest zwiększenie szans rozwojowych gospodarki województwa pomorskiego i warmińsko-mazurskiego oraz wzmocnienie konkurencyjności portów, przystani, infrastruktury wodnej śródlądowej i morskiej oraz innych rodzajów infrastruktury turystycznej, sportowej i hydrotechnicznej, leżącej na akwenach związanych z działalnością naszej Spółki.Szanowni Państwo!

Zarząd Spółki Pętla Żuławska Sp. z o. o. zaprasza niniejszym na spotkanie założycielskie klastra turystycznego „Pętla Żuławska”, które odbędzie się w dniu 27 października 2016 r. o godz. 12,00  na przystani żeglarskiej  w Błotniku.

Podstawowym celem utworzenia porozumienia klastrowego jest zwiększenie szans rozwojowych gospodarki województwa pomorskiego i warmińsko-mazurskiego oraz wzmocnienie konkurencyjności portów, przystani, infrastruktury wodnej śródlądowej i morskiej oraz innych rodzajów infrastruktury turystycznej, sportowej i hydrotechnicznej, leżącej na akwenach związanych z działalnością naszej Spółki.

Celem powiązania kooperacyjnego/konsorcjalnego jest przede wszystkim:

Ø  zwiększenie efektywności działań poszczególnych portów, przystani i infrastruktury towarzyszącej dla zwiększenia skuteczności działań promocyjnych, lobbingowych i innych wspólnie uzgodnionych;

Ø  udostępnienie członkom Klastra możliwości korzystania z systemu promocji, marki
i logotypu Pętli Żuławskiej, za zgodą właściciela jakim jest Samorząd Województwa Pomorskiego;

Ø  zwiększenie konkurencyjności członków Klastra poprzez wypracowanie wspólnego systemu inteligentnego zarządzania i promocji/marketingu w zgodzie ze strategią województwa pomorskiego i warmińsko-mazurskiego;

Ø  rozwój idei związanej z rozwojem transportu śródlądowego oraz morskiego w obrębie województwa pomorskiego oraz warmińsko – mazurskiego jak i poza ich granicami,
w tym na arenie międzynarodowej.

Cele powyższe będą realizowane przez:

  1. tworzenie sieci powiązań i wymiany informacji wśród przedsiębiorców i instytucji wchodzących w skład Porozumienia z zachowaniem wszelkich uwarunkowań wynikających z Porozumienia oraz zasad dotyczących ochrony informacji;
  2. realizowanie wspólnych działań promocyjnych i marketingowych, takich jak: wydawnictwa, strony internetowe i portale społecznościowe, imprezy targowe
    i wystawiennicze, realizacja i dystrybucja filmów promocyjnych, wytwarzanie i sprzedaż gadżetów, wytwarzanie i dystrybucja sponsorowanych tekstów informacyjnych
    i promocyjnych itp.;
  3. wdrożenie wspólnego systemu inteligentnego zarządzania portami i przystaniami (także morskimi) członków Klastra, ze wspólną, zewnętrzną wizualizacją i wspólnym systemem rezerwacji miejsc postojowych, technologii pobierania opłat, elementów wystroju, uzgodnionych dodatkowych funkcji i usług (wypożyczalnia rowerów, książek itp.), związanych z celami Klastra.

Klaster będzie skupiał instytucje, organizacje pozarządowe, przedsiębiorstwa, jednostki samorządu terytorialnego oraz inne jednostki organizacyjne. Klaster przyjmie formę prawną w postaci konsorcjum, przy scedowaniu na Zarząd Spółki prac organizacyjno - prawnych (koordynator klastra).

Serdecznie zapraszamy !!!
Michał Górski – Prezes Zarządu
Stanisław Bogdan Justyński – Wiceprezes Zarządu

Załączniki:

  • Deklaracja klastra Pętla Żuławska - tutaj
  • Porozumienie założycielskie - tutaj


Odpowiedzi

Dodaj nową odpowiedź