Rozmowy dotyczące żeglugi na wodach Pętli Żuławskiej z Urzędem Morskim i RZGW Gdańsk

W dniu 2 listopada przedstawiciele Pętli Żuławskiej i portalu Pomorski Szlak Żeglarski odbyli rozmowy z władzami Urzędu Morskiego w Gdyni i Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gdańsku, na temat postulatów Pętli Żuławskiej i środowiska wodniackiego, odnośnie usprawnienia żeglugi po szlakach Pętli Żuławskiej.

W dniu 2 listopada przedstawiciele Pętli Żuławskiej i portalu Pomorski Szlak Żeglarski odbyli rozmowy z władzami Urzędu Morskiego w Gdyni i Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gdańsku, na temat postulatów Pętli Żuławskiej i środowiska wodniackiego, dotyczących usprawnienia żeglugi po szlakach Pętli Żuławskiej.

Postulaty i uwagi skierowane do Urzędu Morskiego w Gdyni:

 • oznakowanie podejścia na rzekę Pasłękę
 • oznakowanie podejścia na rzekę Wisłę Królewiecką
 • oznakowanie mielizny przy wsi Różaniec, pomiędzy Fromborkiem a Nową Pasłęką
 • wystawienie dodatkowej pławy świetlnej przy stawie Gdańsk (która obecnie nie świeci)
 • oznakowanie przystani Nadbrzeże
 • zdejmowanie oznakowania nawigacyjnego na Zalewie z chwilą zakończenia sezonu, nie wcześniej
 • umożliwienie wpływania na wody portowe - do Gdańska i do Elbląga osobom wynajmującym hausbooty bez uprawnień (istnieją różne interpretacje co do tego, czy takie osoby mogą wpływać na wody portowe czy nie)

Postulaty i uwagi skierowane do RZGW Gdańsk

 • ustalenie godzin otwarć śluz na cały sezon do początku kwietnia każdego roku
 • otwieranie śluz na Nogacie w maju w weekendy
 • ustalenie czasu trwania sezonu wspólnie przez wszystkich zarządców obiektów hydrotechnicznych z uwzględnieniem sezonu obowiązującego w portach i na przystaniach Pętli Żuławskiej
 • przesunięcie szlaku wodnego przy przystani w Osłonce, aby umożliwić cumowanie jachtom prostopadle do pomostu (będzie wtedy możliwe ustawienie boi cumowniczych)
 • ustawienie obok tablic "koniec szlaku żeglownego" tablic informacyjnych "turystyczny szlak wodny" lub innych o podobnej treści
 • czasowe przystosowanie portu w Świbnie (w najbliższych latach planowana jest tutaj budowa portu jachtowego) dla obsługi jednostek turystycznych płynących przez Przekop Wisły, ze względu na remont śluzy w Przegalinie (wyodrębnienie nabrzeża dla jachtów, udostępnienie możliwości poboru prądu, wody, dostęp do wc i prysznica, ustawienie tablic informacyjnych na przystaniach w Gdańsku, Tczewie i przy śluzie Gdańska Głowa).

Postulaty skierowane do odnośnych zarządców dróg wodnych i obiektów hydrotechnicznych

 • ustawienie pław cumowniczych przy moście w Sobieszewie (Zarząd Dróg i Zieleni Gdańsk)
 • otwieranie mostu zwodzonego w Sztutowie podobnie jak innych obiektów - w sezonie do 15 października (Zarząd Dróg Powiatowych Nowy Dwór Gdański)
 • ustalenie godzin otwarć mostów do początku kwietnia w każdym roku (Zarząd Dróg i Zieleni Gdańsk, Zarząd Dróg Wojewódzkich Gdańsk,  Zarząd Dróg Powiatowych Nowy Dwór Gdański, Zarząd Dróg Powiatowych w Elblągu z siedzibą w Pasłęku, Zarząd Dróg i Mostów Urzędu Miejskiego w Elblągu, Pomorskie Towarzystwo Miłośników Kolei Żelaznych)
 • ustalenie czasu trwania sezonu wspólnie przez wszystkich zarządców obiektów hydrotechnicznych z uwzględnieniem sezonu obowiązującego w portach i na przystaniach Pętli Żuławskiej
 • usunięcie przeszkód z dna Tugi w Nowym Dworze Gdańskim - zalegające pod wodą resztki tzw. "mostu Stobbego" (starostwo Nowy Dwór Gdański)
 • poprowadzenie wszystkich linii energetycznych nad Szkarpawą pod dnem rzeki (Energa)


Rozmawialiśmy również na temat remontu śluzy w Przegalinie i zostaliśmy poinformowani, że nie ma możliwości takiego prowadzenia remontu, by śluza, choćby okresowo, była czynna.
Kwestia dodatkowego oznakowania Przekopu Wisły została przez RZGW uznana za niepotrzebną, gdyż rzeka na tym odcinku jest żeglowna na całej szerokości. Z kolei odcinek samego ujścia administrowany jest przez Urząd Morski, który deklaruje wczesne wystawienie pławy SWB, ale poza tym nie będzie wystawiać w tym rejonie żadnego dodatkowego oznakowania, ze względu na wiadome wszystkim "głębokości stale zmienne". Podjęliśmy także kwestię ustawienia w portach i na przystaniach informacji dla wodniaków, tak aby nie płoszyli fok bytujących na wyspach w rejonie Przekopu.

Jeszcze w tym roku, w grudniu (lub na początku roku 2017), zostanie zorganizowana "narada nawigacyjna", dostępna dla wszystkich zainteresowanych, na której zostanie podsumowany sezon 2016 i zostaną przyjęte wnioski do wprowadzenia na sezon 2017. Na naradzie tej będziemy dążyć do ustalenia wspólnego sezonu przez wszystkich zarządców obiektów hydrotechnicznych i przyjęcia wspólnego "systemu" otwarć śluz i mostów i podobnej częstotliwości otwarć, aby uniknąć sytuacji że na jednym szlaku jeden most otwiera się siedem razy dziennie, a kolejny dwa razy dziennie.

Z kolei wiosną 2017 roku zostanie zorganizowana podobna narada przedsezonowa, na której zostaną przekazane informacje dotyczące sezonu 2017.
O terminach narad poinformujemy ze stosownym wyprzedzeniem.

Piotr Salecki

Odpowiedzi

Dodaj nową odpowiedź