20 numer biuletynu Spółki Pętla Żuławska

Kolejny numer biuletynu a w nim: informacje o  zmianie operatora w Kątach Rybackich, dofinansowaniu z programu Interreg South Baltic, Światowym Dniu Turystyki w Gdańsku, inauguracji Roku Wisły w Toruniu, zebraniu w sprawie porozumienia klastrowego, Międzynarodowych Targach Turystycznych w Nadarzynie k/Warszawy  i wiele innych.

Zapraszamy do lektury, w numerze 20 między innymi o:

 • programie Interreg South Baltic, dzięki któremu Spółka Pętla Żuławska uzyska dofinansowanie na promocję i inteligentne zarządzanie marinami
 • Międzynarodowych Targach Turystycznych World Travel Show w Nadarzynie k/Warszawy. na imprezie promowany był także szlak wodny Pętli Żuławskiej
 • zebranie w sprawie powołania porozumienia klastrowego. Celem powiązania kooperacyjnego/konsorcjalnego jest przede wszystkim:

  1.Zwiększenie efektywności działań poszczególnych portów, przystani i innej infrastruktury dla zwiększenia skuteczności działań promocyjnych, lobbingowych  i innych wspólnie uzgodnionych;

  2. Udostepnienie członkom Klastra możliwości korzystania z systemu promocji, marki i logotypu Pętli Żuławskiej, za zgodą właściciela jakim jest Samorząd Województwa Pomorskiego;

  3. Zwiększenie konkurencyjności członków Klastra poprzez wypracowanie wspólnego systemu inteligentnego zarządzania i promocji/marketingu w zgodzie ze strategią województwa pomorskiego i warmińsko-mazurskiego;

  4. Rozwój idei związanej z transportem śródlądowym oraz morskim w obrębie województwa pomorskiego oraz warmińsko – mazurskiego jak i poza ich granicami w tym na arenie międzynarodowej.

 • inauguracji Roku Wisły w Toruniu. Rok 2017 będzie rokiem Wisły, spółka Pętla Żuławska będzie inicjatorem wielu wydarzeń z tym związanych w regionie naszego oddziaływania, tj. na Pętli Żuławskiej, której zachodnią oś stanowi dolna Wisła
 • zmianie operatora w porcie Kąty Rybackie. Wkrótce będzie ogłoszony przetarg na nowego operatora.
 • Światowym Dniu Turystyki w Gdańsku
 • Cały biuletyn jest tutaj

Piotr Salecki

Odpowiedzi

Dodaj nową odpowiedź