Przetarg na operatora przystani Pętli Żuławskiej w Kątach Rybackich - aktualizacja z 20 stycznia 2017

Pełnienie funkcji Operatora infrastruktury powstałej w ramach Projektu „Pętla Żuławska – rozwój turystyki wodnej. Etap I.
Numer referencyjny: 4/PN-PŻ/2016

  • Ogłoszenie o zamówieniu jest tutaj
  • SIWZ 4/PN-PŻ/2016 jest tutaj
  • Załącznik nr 6 do SIWZ Model operatorstwa jest tutaj (na wydruku wpisane jest załącznik nr 8)
  • Załącznik nr 4 do SIWZ jest tutaj
  • Pismo zmieniające SIWZ i korygujące błąd numeru załącznika jest tutaj

Zapraszamy do wzięcia udziału w przetargu.

Przebieg przetargu

  • Zestawienie ofert jest tutaj
  • Oświadczenie Grupa Kapitałowa jest tutaj

Wynik przetargu

  • wynik przetargu - unieważnienie jest tutaj


Odpowiedzi

Dodaj nową odpowiedź