Rok 2017 rokiem Rzeki Wisły

Skąd pomysł na Rok Wisły? Dlaczego w 2017?

Strona Fundacji Rok Rzeki Wisły jest tutaj

Idea ROKU RZEKI WISŁY 550 rocznica pierwszego wolnego flisu na Wiśle.

19 października 1466 roku,  po trzynastoletniej wojnie z Krzyżakami został w Toruniu zawarty pokój, na mocy którego miasta pruskie nad Wisłą aż do jej ujścia w Gdańsku, weszły w skład Rzeczypospolitej jako nowa prowincja, nazwana „Prusami Królewskimi”, a później znana jako „Prusy Polskie”. Pierwszy raz w historii cały żeglowny bieg Wisły  trafił pod polskie panowanie. I choć dopiero w roku 1496 król Jan Olbracht, w przywilejach piotrkowskich oświadczył, że: „Postanowiliśmy, aby żegluga na rzekach Królestwa naszego w górę i w dół z wszelkiego rodzaju towarami była wolna dla wszystkich ludzi jakiegokolwiek stanu, zakazując wszelkie przeszkody i cła….”, to powszechnie przyjmuje się, ze właśnie rok 1467 był pierwszym rokiem wolnej żeglugi na Wiśle. Rozpoczął się wtedy ponad 300 letni „Złoty Okres” żeglugi wiślanej. Wolny handel w całym jej dorzeczu był jedną z podstawowych przyczyn powstania ekonomicznej, kulturalnej i militarnej potęgi świata w okresie „Polski zygmuntowskiej”. Sam eksport zboża Wisłą w ciągu około 70 lat po roku 1490 wzrósł więcej niż dziesięciokrotnie – od  około 5,5 tys łasztów (prawie 20 tys metrów sześciennych) rocznie do  około 66 tys łasztów (ponad 200 tys. metrów sześciennych).

Patrząc okiem dzisiejszego ekonomisty:  PKB Polski było wyższe, niż obecnie w Chinach … A Wisła była najważniejszą rzeką świata. Nie Ren, nie Dunaj albo Orinoko lub Nil… Wyobraź sobie…

Wisła płynie przez wszystkie polskie serca, jest symbolem naszej polskości i tożsamości. Jej los dotyczy nas wszystkich.  Rok Rzeki Wisły chcemy traktować jako ogólnonarodowe święto, którego podstawowym celem ma być konsensus wokół rozmowy o zrównoważonym rozwoju  rzeki. Pragniemy, aby było to święto wszystkich, którym sprawy wiślane są bliskie – zarówno wiślanych wodniaków, którzy starają się z pietyzmem odtwarzać tradycyjne łodzie i flis rzeczny, miłośników przyrody wiślanej, którzy dbają o zachowanie w możliwie naturalnym stanie siedlisk roślin i zwierząt,  a także żeglugowców, którzy chcieliby choćby częściowego przywrócenia roli Wisły jako ekonomicznego i ekologicznego szlaku transportowego, szlaku turystycznego.

Logo Roku Rzeki Wisły 2017

Logo Roku Rzeki Wisły 2017 zostało wybrane w ogólnopolskim konkursie . Autorem logo jest Zbyszek Wasilewski. Fundacja ROK RZEKI WISŁY, która jest prawnym reprezentantem Społecznego Komitetu Obchodów Roku Rzeki Wisły w 2017,  dysponuje prawami materialnymi do znaku.  Znak ten jest zgłoszony w Urzędzie Patentowym i prawnie chroniony. Na pytania odpowiemy pod emailem: logo@rokwisly.pl. Regulamin użycia logotypu jest tutaj

Organizacja Społeczny Komitet Obchodów ROKU RZEKI WISŁY w 2017

W skład Komitetu wchodzą przedstawiciele środowisk  wiślanych, społecznicy, a także  osoby publiczne. Ich intelektualny potencjał, autorytet oraz bogate doświadczenie, poparte niejednokrotnie znaczącym dorobkiem zawodowym i naukowym, zapewnia konstruktywne i przemyślane działania organizacyjne, wysoki poziom merytoryczny przedsięwzięcia.  Lista osób wspierających ideę Roku Rzeki Wisły zawiera szerokie spektrum reprezentowanych poglądów, które łączy jednak wspólna idea RRW. Naszą inicjatywę   wspierają również nadwiślańskie  miasta i organizacje, które podjęły oficjalne  uchwały w tym zakresie.  Pracami Społecznego Komitetu Obchodów ROKU RZEKI WISŁY w 2017 kieruje Sekretarz Generalny.

Fundacja ROK RZEKI WISŁY jest fundacją statutowo zobowiązaną do prawnej reprezentacji Komitetu.  Sekretarz Generalny SKORRW2017  jest prezesem Zarządu Fundacji. Ustala to uchwała Komitetu oraz statut fundacji. KRS: 0000528540, NIP: 521 368 13 28.

organizatorzy Roku Wisły

Odpowiedzi

Dodaj nową odpowiedź