Śluza Przegalina będzie czynna przez cały sezon 2017

Planowane zamknięcie śluzy na cały sezon nawigacyjny 2017 zostało ogłoszone przez RZGW jesienią 2016 roku. Decyzja ta napotkała na protesty środowiska wodniackiego. Spółka Pętla Żuławska również podnosiła tę kwestię - w wysyłanych pismach na spotkaniach nawigacyjnych. Na szczęście RZGW zmieniło planowany termin remontu - śluza będzie zamknięta od 02 października 2017 do 15 maja 2018. Termin uległ ponownej zmianie i remont rozpocznie się jesienią 2018.


Zmiana decyzji RZGW Gdańsk pokazuje, że instytucja ta coraz bardziej liczy się z uwagami i opiniami nie tylko "żeglugi profesjonalnej", ale coraz bardziej przeważającego użytkownika śródlądowych dróg wodnych - turystów płynących kajakami, jachtami, motorówkami i hausbootami. To bardzo ważne że w instytucjach podejmujących istotne decyzje z punktu widzenia dostępności szlaku wodnego dla wodniaków - są osoby, które patrzą na to z szerszej perspektywy i liczą się ze zdaniem środowiska wodniackiego.

  • Oficjalny komunikat RZGW z 15 marca 2017 - tutaj
  • Więcej o śluzie Przegalina na naszej stronie - tutaj
  • Oficjalny komunikat RZGW z jesieni 2017 - tutaj

Uwaga! Termin remontu zaplanowany na okres październik 2017-maj 2018 uległ zmianie i został przesunięty na jesień 2018 roku-wiosnę 2019 roku.

Piotr Salecki
Śluza Przegalina - archiwum Spółki Pętla Żuławska

Odpowiedzi

Dodaj nową odpowiedź