Mosty, śluzy, pochylnie - godziny otwarć w sezonie 2016

Godziny otwarć mostów i śluz


Mapka czynnych obiektów hydrotechnicznych na Pętli Żuławskiej i sąsiednich szlakach wodnych. Aby ją powiększyć kliknij mapkę lub tutaj

Jeden obiekt zamieszczony na mapce - most zwodzony w Ujściu
(nr 9) - nie został jeszcze uruchomiony.

Numery obiektów hydrotechnicznych na mapce odpowiadają numerom w tabelce poniżej. Obiekty w tabelce opisane bez numeru istnieją lecz są nieczynne (z wyjątkiem promu przez Wisłę w Świbnie).


Szlak Martwej Wisły-Wisły-Szkarpawy-Wisły Królewieckiej. Z Gdańska na Zalew Wiślany lub do Elbląga
Nr Nazwa obiektu
link do opisu i zdjęć
TelefonOpłataGodziny otwarcia, uwagi
1Most pontonowy drogowy Sobieszewo
(Martwa Wisła)

Zdjęcia i opis tutaj

obsługa
58 308-07-61

administrator -
Zarząd
Dróg i Zieleni
w Gdańsku
58 341 20 41

bezpłatnie

poza sezonem:
08.30, 10.30, 13.00, 17.00, 19.00

w sezonie od 01 maja do 30 września
w dni robocze: 08.30, 10.30, 13.00, 14.30, 17.00, 19.00
w soboty, niedziele i święta: 08.30, 10.30, 13.00, 14.30, 17.00, 19.00, 21.00

Most jest otwierany dodatkowo, poza wyznaczonymi godzinami dla statków. Jachty mogą wtedy przepłynąć ale uwaga! muszą płynąć dosłownie tuż za statkiem, gdyż obsługa nie zwraca uwagi na jachty i nie czeka na nie, zamykając most tuż za statkiem.

                               

Otwarcie mostu może nie nastąpić automatycznie w podanej godzinie a dopiero po sygnale dźwiękowym z jednostki lub telefonie - ze względu na duży ruch jachtów które pływają w pobliżu mostu, ale nie chcą przepływać.

Kotwice w okolicy mostu nie trzymają!
Od wiosny 2015 Nabrzeże Sobieszewo zostało oddane do użytku po remoncie.
 Prom dolnolinowy Świbno-Mikoszewo
(Wisła)

Tel do
przeprawy
promowej:
58 308 05 82
Tel armatora
694 775 099

promswibno.pl

nie dotyczykursuje codziennie od kwietnia (termin bywa zmienny) do października od godz. 05.20 do 22.00 (w październiku do 20.00), co pół godziny (a przy dużym ruchu non-stop), z wyjątkiem wysokich stanów wody na Wiśle lub sztormowej fali.

Prom można mijać za rufą w odległości co najmniej 50 metrów.

Prom zlokalizowany jest na Wiśle poniżej śluzy Przegalina i mijamy go tylko, jeśli płyniemy z Przegaliny w dół rzeki (z prądem) do portu w Świbnie lub z/do Przekopu Wisły.
2Śluza Przegalina
(Martwa Wisła/Wisła)

Zdjęcia i opis tutaj
58 323-93-76
786 876 453
średnio ok. 10 zł, cennik patrz na dole tabelkido 30 kwietnia
poniedziałek-piątek w godz. 07.00-15.00,
soboty i niedziele po wcześniejszym zgłoszeniu z dwudniowym wyprzedzeniem na numer

01 maja - 03 maja w godz. 09.00-18.00

04 maja - 30 czerwca
poniedziałek-piątek w godz 07.00-19.00
sobota - niedziela w godz. 09.00-19.00

01 lipca - 31 sierpnia
poniedziałek-piątek w godz. 07.00-20.00
sobota-niedziela w godz. 09.00-20.00

01 września-30 września
poniedziałek-piątek w godz. 07.00-19.00
sobota-niedziela w godz. 09.00-19.00

01 października - do zlodowacenia
po wcześniejszym zgłoszeniu z dwudniowym wyprzedzeniem na numer
2Most zwodzony śluza Przegalina
(Martwa Wisła/Wisła)

Zdjęcia i opis tutaj
w cenie śluzowania
514-953-638
w cenie śluzowaniaw godzinach pracy śluzy, na żądanie załogi jachtu
3Śluza Gdańska Głowa
Wrota Bezpieczeństwa
(Wisła/Szkarpawa)

Zdjęcia i opis tutaj
55 247-17-07
786 876 454
średnio ok. 10 zł, cennik patrz na dole stronydo 30 kwietnia
poniedziałek-piątek w godz. 07.00-15.00,
soboty i niedziele po wcześniejszym zgłoszeniu z dwudniowym wyprzedzeniem na numer

01 maja - 03 maja w godz. 09.00-18.00

04 maja - 30 czerwca
poniedziałek-piątek w godz 07.00-19.00
sobota - niedziela w godz. 09.00-19.00

01 lipca - 31 sierpnia
poniedziałek-piątek w godz. 07.00-20.00
sobota-niedziela w godz. 09.00-20.00

01 września-30 września
poniedziałek-piątek w godz. 07.00-19.00
sobota-niedziela w godz. 09.00-19.00

01 października - do zlodowacenia
po wcześniejszym zgłoszeniu z dwudniowym wyprzedzeniem na numer

W śluzie po remoncie w 2013 zamontowano sygnalizację świetlną która w sezonie 2014 nie była włączana.
3Most obrotowy dla pieszych śluza Gdańska Głowa (Wisła/Szkarpawa)

Zdjęcia i opis tutaj
55 247-17-07
786 876 454
w cenie śluzowaniaw godzinach pracy śluzy, na żądanie załogi jachtu
4Most zwodzony drogowy Drewnica
(Szkarpawa)

Zdjęcia i opis tutaj
administrator
Zarząd Dróg
Powiatowych
w Nowym Dworze Gdańskim
nowy nr telefonu
od 01.01.2017
882-065-597


bezpłatnie2016:
w sezonie od 01 maja do 15 września: w godz. 08.00, 09.00, 11.00, 12.00, 13.00, 15.00, 17.00, 19.00, 20.00, 21.30

w 2016
poza sezonem poniedziałek-piątek: w godz. 07.00-15.00 na zgłoszenie z wyprzedzeniem dwudniowym - absurd, podobnie w weekendy!!!

w 2015
poza sezonem poniedziałek-piątek: w godz. 07.00-15.00 na żądanie - najlepiej płynąc zawiadomić o zbliżaniu obsługę .

poza sezonem w soboty, niedziele i święta - po uprzednim zgłoszeniu telefonicznym z wyprzedzeniem dwudniowym .

5Most obrotowy kolejowy Rybina (Szkarpawa)

Zdjęcia i opis tutaj

administrator:
Żuławska
Kolej
Dojazdowa
Pomorskie Towarzystwo Miłośników
Kolei
Żelaznych
55 247 36 72, 722-239-569
bezpłatnieW sezonie, od 27 czerwca do 30 sierpnia
most otwarty dla ruchu wodnego w sezonie
01 lipca-31 sierpnia:
08.55-09.25, 11.15-11.45, 13.40-14.10, 15.25-15.55, 16.35-17.05, 18.20-18.50
(godziny na sezon 2015 są w trakcie uzgadniania)

Poza sezonem: 01, 02, 03 maja, 04 czerwca:
most zamknięty dla ruchu wodnego:
10.00-10.45, 16.00-16.45

Most poza sezonem jest zazwyczaj stale otwarty dla ruchu wodnego, zamykany w okresie przejazdu pociągu na okres około 40-60 minut, głównie w lipcu i w sierpniu.

Czasem zdarza się poza sezonem, że przy braku ruchu wodnego obsługa nie otwiera mostu po przejeździe pociągu aż do jego powrotu. Pracownicy są wtedy w pobliżu mostu i otwierają po sygnale dźwiękowym.

Most może być zamykany w innych godzinach w razie przejazdu pociągów dodatkowych nieujętych w rozkładzie jazdy.

Most zamykany jest na około 20-30 minut przed przyjazdem pociągu a otwierany 5 do 15 minut po przejeździe.
6Most zwodzony drogowy Rybina
(Szkarpawa)

Zdjęcia i opis tutaj
55 247-86-17

administrator
Zarząd Dróg Wojewódzkich
w Gdańsku
58 320 20 28
bezpłatnie

most w kolorze żółtym

w sezonie 01 maja-15 października: w godz. 09.40, 11.30, 13.55, 15.40, 16.50, 19.10.

poza sezonem:
codziennie w godz. 09.00, 14.00

7Most zwodzony drogowy Rybina
(Wisła Królewiecka)

Zdjęcia i opis tutaj
55 247-86-17

administrator
Zarząd Dróg Wojewódzkich
w Gdańsku
58 320 20 28
bezpłatniemost w kolorze niebieskim

w sezonie 01 maja-15 października: w godz. 10.00, 12.00, 14.00, 16.00, 18.00

poza sezonem: na zamówienie

Most obsługuje ekipa otwierająca sąsiedni most na Szkarpawie, tuż obok.
8Most zwodzony drogowy Sztutowo
(Wisła Królewiecka)

Zdjęcia i opis tutaj
667-463-812 prywatny telefon pracownika (2016) używać w ostateczności

administrator - Zarząd Dróg Powiatowych
w Nowym Dworze Gdańskim
55 247 22 35
bezpłatniew sezonie 01 maja-15 września:
10.00, 12.00, 14.00, 16.00, 18.00

poza sezonem:
na zamówienie
11Most pontonowy drogowy Nowakowo (rzeka Elbląg)

Zdjęcia i opis tutaj
55 231-27-27
administrator - Zarząd Dróg Powiatowych w Elblągu
bezpłatniecały rok do momentu zalodzenia:
07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 12.00, 14.00, 15.00, 17.00, 19.00, 20.00,

Most jest otwierany (w razie potrzeby) dla statków - z reguły około godziny 05.00-06.00 rano i około 22.00. W takim przypadku jachty mogą również przepłynąć.
Uwagi
 1. Oficjalne zamówienia na przejścia przez śluzy poza sezonem z podaniem dnia i godziny należy składać z 24-godzinnym wyprzedzeniem w RZGW Gdańsk, lub właściwym terytorialnie Inspektoracie w Tczewie 058 530-41-20 (jeśli płyniemy w górę rzeki i interesuje nas np. przejście śluzy Czersko Polskie Inspektorat Toruń 056 657-78-40). Informacje o obiektach hydrotechnicznych także tutaj: www.rzgw.gda.pl
 2. Większość obiektów hydrotechnicznych poza wyznaczonymi godzinami otwiera się dla żeglugi profesjonalnej, można to wykorzystać ale trzeba uważać i przechodzić tuż za taką jednostką.
 3. Szczegółowy cennik śluzowania w Gdańskiej Głowie i Przegalinie: na dole strony.
 4. Wyznaczone godziny otwarć, okres "sezonu" może być zmieniony na
  bieżąco komunikatem RZGW Gdańsk, co zdarza się kilka razy w roku.
 
Szlak Nogatu. Z Białej Góry i Malborka do Elbląga lub na Zalew Wiślany
Nr Nazwa obiektuTelefonOpłataGodziny otwarcia, uwagi
15Śluza Biała Góra
(Wisła/Nogat)

Zdjęcia i opis - tutaj

55 277-16-91

 
średnio ok. 10 zł, cennik patrz na dole strony

do dnia 30 kwietnia poniedziałek-piątek 07.00-15.00
01 maja -03 maja 08.00-18.00

04 maja-31 maja poniedziałek-piątek 07.00-18.00
a w soboty i niedziele po wcześniejszym zgłoszeniu z dwudniowym wyprzedzeniem na numer

04 czerwca-30 września
poniedziałek-piątek 07.00-18.00
soboty i niedziele 08.00-18.00

01 października - do zlodowacenia
po wcześniejszym zgłoszeniu z dwudniowym wyprzedzeniem na numer

15Śluza Wielki Upust
Biała Góra
(Liwa/Nogat)

Zdjęcia i opis - tutaj
 bezpłatnieśluza stale otwarta, za śluzą znajduje się tunel z zasuwą, która ogranicza do minimum wysokość jednostek, które mogą wpłynąć z Nogatu na Liwę
14Śluza Szonowo (Nogat)

Zdjęcia i opis - tutaj
55 272-20-49 średnio ok. 10 zł, cennik patrz na dole stronydo dnia 30 kwietnia poniedziałek-piątek 07.00-15.00
01 maja -03 maja 08.00-18.00

04 maja-31 maja poniedziałek-piątek 07.00-18.00
a w soboty i niedziele po wcześniejszym zgłoszeniu z dwudniowym wyprzedzeniem na numer

04 czerwca-30 września
poniedziałek-piątek 07.00-18.00
soboty i niedziele 08.00-18.00

01 października - do zlodowacenia
po wcześniejszym zgłoszeniu z dwudniowym wyprzedzeniem na numer
13Śluza Rakowiec
(Nogat)

Zdjęcia i opis - tutaj


55 272-83-71
515 549 552

kier nadzoru wodnego
516 060 249
średnio ok. 10 zł, cennik patrz na dole stronydo dnia 30 kwietnia poniedziałek-piątek 07.00-15.00
01 maja -03 maja 08.00-18.00

04 maja-31 maja poniedziałek-piątek 07.00-18.00
a w soboty i niedziele po wcześniejszym zgłoszeniu z dwudniowym wyprzedzeniem na numer

04 czerwca-30 września
poniedziałek-piątek 07.00-18.00
soboty i niedziele 08.00-18.00

01 października - do zlodowacenia
po wcześniejszym zgłoszeniu z dwudniowym wyprzedzeniem na numer
12Śluza Michałowo
(Nogat)

Zdjęcia i opis - tutaj
55 247-14-17 (patrz uwaga 5)średnio ok. 10 zł, cennik patrz na dole stronydo dnia 30 kwietnia poniedziałek-piątek 07.00-15.00
01 maja -03 maja 08.00-18.00

04 maja-31 maja poniedziałek-piątek 07.00-18.00
a w soboty i niedziele po wcześniejszym zgłoszeniu z dwudniowym wyprzedzeniem na numer

04 czerwca-30 września
poniedziałek-piątek 07.00-18.00
soboty i niedziele 08.00-18.00

01 października - do zlodowacenia
po wcześniejszym zgłoszeniu z dwudniowym wyprzedzeniem na numer
Uwagi
 1. Oficjalne zamówienia na przejścia przez śluzy poza sezonem z podaniem dnia i godziny należy składać z 24-godzinnym wyprzedzeniem w RZGW Gdańsk, lub właściwym terytorialnie Inspektoracie w Tczewie . Informacje o obiektach hydrotechnicznych także tutaj: www.rzgw.gda.pl
 2. Większość obiektów hydrotechnicznych poza wyznaczonymi godzinami otwiera się dla żeglugi profesjonalnej, można to wykorzystać ale trzeba uważać i przechodzić tuż za taką jednostką.
 3. W razie pilnej potrzeby panowie z obsługi dają się zwykle przekonać do otwarcia mostu poza wyznaczonymi godzinami, za „drobną opłatą” – co oznacza minimum 50 złotych.
 4. Szczegółowy cennik śluzowania na dole strony.
 5. Do śluzy Michałowo nie można się dodzwonić, gdyż telefon znajduje się w biurze śluzy, w którym operator praktycznie nigdy nie przebywa, gdyż w pobliżu mieszka.
 6. Wyznaczone godziny otwarć, okres "sezonu" może być zmieniony na bieżąco komunikatem RZGW Gdańsk, co zdarza się kilka razy w roku.
 
Szlak Zalewu Wiślanego
Nr Nazwa obiektuTelefonOpłataGodziny otwarcia, uwagi
9Most zwodzony drogowy Ujście
(Kanał Pasłęki/Pasłęka)

Zdjęcia i opis - tutaj
 nie dotyczymost na razie nie został oddany do eksploatacji
 Most zwodzony drogowy
Nowa Pasłęka (Pasłęka)

Zdjęcia i opis - tutaj
 nie dotyczymost nieczynny, ma zostać w przyszłości uruchomiony
 

Szlak Elbląskiego Węzła Wodnego. Do Elbląga rzeką Elbląg i Kanałem Jagiellońskim
Nr Nazwa obiektuTelefonOpłataGodziny otwarcia, uwagi
 Wrota Bezpieczeństwa
Bielnik - dawniej śluzy
(Nogat/Kanał Jagielloński)

zdjęcia i opis - tutaj
 bezpłatniestale otwarte
 Most obrotowy kolejowy Elbląg
rzeka Elbląg (przy wejściu do
basenu stoczniowego)

zdjęcia i opis - tutaj
 bezpłatniestale otwarty
11Most zwodzony Górny (Niski)
Elbląg - Bulwar Zygmunta
Augusta (rzeka Elbląg)

Zdjęcia i opis tutaj
602 218 346
operator: firma AMP na
zlecenie administratora
Zarządu Dróg i Mostów
Urzędu Miasta Elbląg
bezpłatnie

cały rok oprócz okresu zalodzenia:
07.00, 09.00, 11.00, 13.00, 15.00, 17.00, 19.00, 21.00

Obsługa i sterowanie mostem odbywa się z
punktu dyspozytorskiego przy sąsiednim
Moście Dolnym (Wysokim).

11Most zwodzony Dolny (Wysoki)
Elbląg - Bulwar Zygmunta
Augusta (rzeka Elbląg)

Zdjęcia i opis tutaj
602 218 346
operator: firma AMP na
zlecenie administratora
Zarządu Dróg i Mostów
Urzędu Miasta Elbląg
bezpłatniecały rok oprócz okresu zalodzenia:
07.00, 09.00, 11.00, 13.00, 15.00, 17.00, 19.00, 21.00
Uwagi
 1. O
 

Szlak Elbląskiego Węzła Wodnego. Rzeki Fiszewka, Dzierzgoń, Tina.
Nr Nazwa obiektuTelefonOpłataGodziny otwarcia, uwagi
 Most zwodzony drogowy Szopy Elbląskie (Fiszewka)

Zdjęcia i opis tutaj
 bezpłatniestale zamknięty, droga dla samochodów została poprowadzona z pominięciem mostu
  Most zwodzony drogowy dwuklapowy Jezioro (Tina)

Zdjęcia i opis tutaj
 bezpłatniestale zamknięty
najpiękniejszy most zwodzony na Pętli Żuławskiej
 Most zwodzony drogowy obrotowy Dzierzgonka (rzeka Dzierzgoń)

Zdjęcia i opis tutaj
 bezpłatniestale zamknięty
 Szlak Kanału Elbląskiego i Pojezierza Iławskiego. Z Elbląga do Ostródy
Nr Nazwa obiektuTelefonOpłataGodziny otwarcia, uwagi
16Pochylnia Całuny 
(Kanał Elbląski)
Zdjęcia - tutaj
Zdjęcia i opis - tutaj
605287671
552487092

36 zł za wszystkie
pochylnie

01 czerwca - 04 października

Otwarcie pochylni po zakończonym
remoncie  w dniu 30 maja 2015 -
czytaj tutaj

Po remoncie platformy będą miały wszystkie prowadnice z drewnem, nie ma już skrajnych, wyższych belek,  zostały środkowe zostały
stalowe kątowniki na rogach pomostów.
17Pochylnia Jelenie
(Kanał Elbląski)
18Pochylnia Oleśnica (Kanał Elbląski)
19Pochylnia Kąty (Kanał Elbląski)
20Pochylnia Buczyniec (Kanał Elbląski)

Zdjęcia - tutaj
Zdjęcia i opis - tutaj

21Śluza Miłomłyn

Zdjęcia i opis - tutaj

501-371-014
średnio
ok. 10 zł,
cennik patrz
na dole strony
20 kwietnia - 24 kwietnia poniedziałek-piątek w godzinach 07.00-15.00, soboty i niedziele nieczynne

25-26 kwietnia 09.00-19.00

od 01 maja do odwołania - codziennie
od 09.00 do 19.00

wymiary komory śluzy: 33,88x3,60 m
22Śluza Zielona (Kanał Elbląski)

Zdjęcia i opis - tutaj
89 647-33-40 średnio
ok. 10 zł,
cennik patrz
na dole strony
20 kwietnia - 24 kwietnia poniedziałek-piątek w godzinach 07.00-15.00, soboty i niedziele nieczynne

25-26 kwietnia 09.00-19.00

od 01 maja do odwołania - codziennie
od 09.00 do 19.00

wymiary komory śluzy: 34,19x3,55 m
23Śluza Ostróda (Kanał Elbląski)

Zdjęcia i opis -
tutaj
89 646-25-23
605-438-349
 
średnio
ok. 10 zł,
cennik patrz
na dole strony
20 kwietnia - 24 kwietnia poniedziałek-piątek w godzinach 07.00-15.00, soboty i niedziele nieczynne

25-26 kwietnia 09.00-19.00

od 01 maja do odwołania - codziennie
od 09.00 do 19.00

wymiary komory śluzy: 29,15x3,25 m
24Śluza Mała Ruś (Kanał Elbląski)89 646-11-43 średnio
ok. 10 zł,
cennik patrz
na dole strony
20 kwietnia - 24 kwietnia poniedziałek-piątek w godzinach 07.00-15.00, soboty i niedziele nieczynne

25-26 kwietnia 09.00-19.00

od 01 maja do odwołania - codziennie
od 09.00 do 19.00

wymiary komory śluzy: 29,33x3,25 m (są źródła które podają wymiary 29,33 x 3,19 m)
Uwagi
 1. Oficjalne zamówienia na przejścia przez śluzy poza sezonem z podaniem dnia i godziny należy składać z 24-godzinnym wyprzedzeniem w RZGW Gdańsk, .
 2. Większość obiektów hydrotechnicznych poza wyznaczonymi godzinami otwiera się dla żeglugi profesjonalnej, można to wykorzystać ale trzeba uważać i przechodzić tuż za taką jednostką.
 3. Nawet w razie pilnej potrzeby panowie z obsługi pochylni nie dają się przekonać i nie uruchamiają pochylni poza wyznaczonymi godzinami.
 4. Szczegółowy cennik śluzowania: na dole strony.
 5. Warto zwrócić uwagę na parametry śluz, gdyż wraz z budową coraz większych (szerszych) jachtów żaglowych i motorowych szerokość śluzy 3,19 czy 3,26 m może okazać się niewystarczająca!
 6. Wyznaczone godziny otwarć, okres "sezonu" może być zmieniony na bieżąco komunikatem RZGW Gdańsk, co zdarza się kilka razy w roku.


Cennik otwarć śluz
 

godz. 7-16

godz. 7-16

godz. 16-7

godz. 16-7

 

opłata normalna

opłata ulgowa

opłata normalna

opłata ulgowa

jacht żaglowy7,24 zł3,62 zł14,48 zł7,24 zł
kajak
łódź wiosłowa
4,08 zł2,04 zł8, 16 zł4,08 zł
 1. Śluzy pracują w różnych godzinach, w zależności od "sezonu". Bywa też że godziny pracy śluzy zostają wydłużone po komunikacie RZGW.
 2. Podane "podziały" godzin nie oznaczają iż śluzy pracują całą dobę. Najczęściej w sezonie od godziny od 07.00 do 17.00 lub 19.00, w soboty niedziele i święta od 09.00 do 15.00 lub 17.

opracował Piotr Salecki 2016


Aby obejrzeć mapkę w powiększeniu kliknij na mapkę lub tutaj
Most zwodzony w Ujściu (na mapce nr 9) w sezonie 2016 nie jest otwierany.

Piotr Salecki (kwiecień 2016), aktualizacja wrzesień 2016


Odpowiedzi

Dodaj nową odpowiedź