Przetarg na operatorów przystani Pętli Żuławskiej - 2/PN-PŻ/2017 aktualizacja 09 sierpnia 2017

Pełnienie funkcji Operatora infrastruktury powstałej w ramach Projektu „Pętla Żuławska – rozwój turystyki wodnej. Etap I". Przetarg obejmuje porty i przystanie: Osłonka, Malbork, Krynica Morska, Błotnik". Numer referencyjny: 2/PN-PŻ/2017
Aktualizacja 09 sierpnia: wynik przetargu.

Przedmiotem zamówienia jest pełnienie funkcji Operatora infrastruktury powstałej w ramach Projektu „PętlaŻuławska – rozwój turystyki wodnej. Etap I”, które obejmuje swym zakresem:

 • Zadanie 1 – Przystań Park Północny w Malborku;
 • Zadanie 2 – Przystań w Błotniku;
 • Zadanie 3 – Port w Krynicy Morskiej;
 • Zadanie 4 – Przystań w Osłonce.

Dokumenty przetargu 2/PN-PŻ/2017

 • Ogłoszenie o zamówieniu jest tutaj
 • SIWZ 2/PN-PŻ/2017 Specyfikacja istotnych warunków zamówienia jest tutaj
 • SIWZ 2/PN-PŻ/2017 ZMIANA jest tutaj
 • Załącznik nr 2 do SIWZ Standardowy formularz jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia jest tutaj
 • Załącznik 3c do SIWZ - umowa Krynica Morska jest tutaj
 • Załącznik 3d do SIWZ - umowa Osłonka jest tutaj
 • Załącznik 3a do SIWZ - umowa Malbork jest tutaj
 • Załącznik 3b do SIWZ - umowa Błotnik jest tutaj
 • Załącznik nr 4 do SIWZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia jest tutaj
 • Załącznik nr 7 do SIWZ Model operatorstwa jest tutaj
 • Studium wykonalności projektu Pętla Żuławska (cz1) - jest tutaj
 • Studium wykonalności projektu Pętla Żuławska (cz2) - jest tutaj
 • Studium wykonalności projektu Pętla Żuławska (cz3) - jest tutaj
 • Plan Spółki na 2017 rok - jest tutaj
 • Plan promocji Spółki - jest tutaj
Zapraszamy do wzięcia udziału w przetargu.


Realizacja przetargu

 • Zestawienie ofert Wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia, oraz wysokość kwot, jakie Zamawiający ma zamiar przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia jest tutaj

Wynik przetargu

 • Wynik przetargu jest tutaj


Odpowiedzi

Dodaj nową odpowiedź