Podejście do Wisły Królewieckiej oznakowane!

Wisła Królewiecka jest uznawana za jedną z najpiękniejszych krajobrazowo rzek Pętli Żuławskiej. Na rzece zlokalizowane są dwa czynne mosty zwodzone, przystanie żeglarskie i pomosty cumownicze. Od Rybiny jest to dla jednostek turystycznych alternatywna droga wodna prowadząca do Zalewu Wiślanego. Ponieważ wejście na rzekę od strony Zalewu jest trudno widoczne, ustawienie toru podejściowego do Wisły Królewieckiej było jednym z postulatów spółki Pętla Żuławska, zgłaszanym Urzędowi Morskiemu na naradach nawigacyjnych. W maju 2017 ten postulat został zrealizowany.Ponieważ podejście do Wisły Królewieckiej od strony Zalewu jest mało widoczne wśród zieleni, dzienny nabieżnik (a najlepiej światło nawigacyjne) i dwie pławy torowe to absolutne minimum.

Podejście bez toru podejściowego
Od strony Zalewu wejście na Wisłę Królewiecką dość trudno jest zauważyć. Już z daleka należy się kierować na dwa maszty linii wysokiego napięcia, maszt telefonii komórkowej i budynek mieszkalny. Płynąc Zalewem wzdłuż brzegu, od strony stawy "Gdańsk" (uważając na przybrzeżne płycizny i mnóstwo sieci), mijamy najpierw zatoczkę, do złudzenia przypominającą ujście rzeki. Właściwe wejście znajdujemy za wysuniętym na Zalew cyplem. Płynąc dalej od brzegu szukajmy wejścia na trawersie linii pława KĄT-Pława K-2.

Oznakowanie podejścia do Wisły Królewieckiej przez Urząd Morski
Tor podejściowy na Wisłę Królewiecką prowadzi od pławy K-2 do ujścia Wisły Królewieckiej. Na torze wystawione są dwiepławy: 1-WK i 2-WK. Do "pełni szczęścia" brakuje jeszcze ustawienia światła nawigacyjnego i nabieżnika Wisła Królewiecka. W miejscu dawnego światła Wisła Królewiecka pozostały jeszcze resztki konstrukcji tego znaku nawigacyjnego.
Instrukcja nawigacyjna: przy pławie K-2 wykonać zwrot na kurs 2700 i poruszać się torem wyznaczonym przez pławy 1-WK i 2-WK. Po minięciu pławy 2-WK sterować na środek ujścia rzeki. Głębokości w ujściu zmienne.

Pozycja pław:

  • K-2: 540 19,525`N, 190 16,732`E
  • 1-WK: 540 19,525`N, 190 16,153`E
  • 2-WK: 540 19,525`N, 190 15,600`E

Piotr Salecki


Pława torowa 2-WK na torze podejściowym do Wisły Królewieckiej - fot. Piotr Salecki

Podejście widoczne z drona - fot. Marcin Wolski, fotgrafia z drona www.eonmw.pl

Odpowiedzi

Dodaj nową odpowiedź