Regaty: o Puchar Burmistrza Krynicy Morskiej, o Puchar Komandorów JKKM, 61 Błękitna Wstęga Zalewu Wiślanego

Zapraszamy od 18 do 20 sierpnia do Krynicy Morskiej na regaty, których współorganizatorem jest Pętla Żuławska.


  • Zawiadomienie o regatach jest tutaj

 

61 Błękitna Wstęga Zalewu Wiślanego | Puchar Burmistrza Krynicy Morskiej | Puchar Komandorów JKKM

Regaty zaliczane do Pucharu Bałtyku Południowego

ORGANIZATOR:
Urząd Miasta Krynica Morska
Jacht Klub Krynica Morska - Marek Kacpura tel. 508482383

TERMIN I MIEJSCE:
18-20 sierpnia 2017  Krynica Morska, Zalew Wiślany.
Organizatorzy przewidują rozegranie jednego wyścigu.

STARTUJĄCE KLASY:
Do Regat o Błękitną Wstęgę Zalewu Wiślanego zostaną dopuszczone wszystkie jachty żaglowe zdolne do samodzielnej i bezpiecznej żeglugi po akwenie i w danych warunkach pogodowych. Nie zostaną dopuszczone deski z żaglem i spadkiem.
Natomiast w klasyfikacji Regat o Puchar Burmistrza Krynicy Morskiej mogą brać udział jachty kabinowe: mieczowe, balastowo-mieczowe i balastowe posiadające aktualne świadectwo KWR.
Organizator przewiduje utworzenie trzech grup startowych podzielonych według wartości przelicznika KWR. Warunkiem rozegrania regat w każdej grupie jest zgłoszenie przynajmniej pięciu jachtów.
Lista startowa wraz z podziałem na grupy zostanie podana do wiadomości sterników w dniu 19 sierpnia o godz. 10.30
W Regatach o Puchar Komandorów JKKM będzie jedna grupa jachtów kabinowych: mieczowych, balastowo-mieczowych i balastowych, które nie mają aktualnego świadectwa pomiarowego KWR.

BIURO REGAT:
Zostanie zorganizowane w porcie jachtowym w Krynicy Morskiej.
Biuro Regat czynne będzie:
- w sobotę 19 sierpnia 2017 od  godz. 08.00 do godz. 10.00

PRZEPISY:
Regaty zostaną rozegrane zgodnie z Przepisami Regatowymi Żeglarstwa ISAF 2013-2016, Międzynarodowymi Przepisami o Zapobieganiu Zderzeniom na Morzu, Zawiadomieniem
o Regatach, Instrukcją Żeglugi i Komunikatami Komisji Sędziowskiej.

INSTRUKCJA ŻEGLUGI:
Instrukcja żeglugi zostanie ogłoszona na odprawie kapitanów przed startem oraz
wywieszona na tablicy ogłoszeń.

ZGŁOSZENIA DO REGAT:
Przyjmowane będą na formularzach w Biurze Regat w Krynicy Morskiej.
Podczas zgłoszenia Organizator wymaga przedstawienia:
- dokumentu potwierdzającego ubezpieczenie OC jachtu na okres regat- JACHTY BEZ WAŻNEGO I OPŁACONEGO UBEZPIECZENIA OC NIE BĘDĄ PRZYJMOWANE DO REGAT,
- aktualnego świadectwa pomiarowego KWR na rok 2017.

ODPRAWA KAPITANÓW:
19 sierpnia 2017 -  godz.10.30

WPISOWE:  
100 zł od jachtu
    
START:
godz. 11.30 – wspólny dla wszystkich grup
     
TRASA REGAT:
Zostanie wyznaczona po pławach nawigacyjnych Zalewu Wiślanego w zależności od  siły i kierunku wiatru.
Trasa będzie wspólna dla wszystkich startujących grup.

PROTESTY
Przyjmowane będą przez 30 minut od zejścia Komisji Regatowej z wody.
Opłata protestowa wynosi 100 zł za każde zgłoszone przewinienie.
Rozpatrywane będą przez jury (złożone z 3 + 1 rezerwowy, osób) wyłonione spośród sterników w trakcie ceremonii otwarcia.
Protesty nieopłacone nie będą rozpatrywane.

WYNIKI REGAT
Będą wywieszone na tablicy ogłoszeń 1 godzinę po zamknięciu linii mety oraz udostępnione w module wynikowym na stronie internetowej Jachtklubu Elbląg: http://www.jachtklub.elblag.pl w dziale Regaty.
PRAWA DO WIZERUNKU
Zgłaszając się do regat zawodnik wyraża zgodę na bezpłatne wykorzystanie swego wizerunku przez Organizatora we wszystkich materiałach dotyczących regat.

KOMUNIKACJA RADIOWA:
Jachtowi nie wolno nadawać przez radio ani otrzymywać komunikatów niedostępnych dla wszystkich jachtów, z wyjątkiem sytuacji, gdy jacht jest w niebezpieczeństwie - pod rygorem dyskwalifikacji. Kanał łączności radiowej  VHF zostanie podany na odprawie kapitanów.
                           
NAGRODY:
Błękitna Wstęga Zalewu Wiślanego- puchary dla trzech najszybszych jachtów- kolejność na mecie.
Puchar Burmistrza Krynicy Morskiej- puchary za trzy pierwsze miejsca w grupach KWR.
Puchar Komandorów JKKM- puchary za trzy pierwsze miejsca w grupie- kolejność na mecie.

ZASTRZEŻENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI:
Załogi jachtów uczestniczą w regatach na własne ryzyko. Organizator nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności za szkody na osobie lub mieniu powstałe w związku z regatami, przed ich rozpoczęciem, w trakcie regat lub po ich zakończeniu.
Prowadzący jacht powinien posiadać stosowne uprawnienia i odpowiedzialny jest za wyposażenie jachtu zgodnie z obowiązującymi przepisami, w tym za stan techniczny jachtu oraz bezpieczeństwo załogi.

W TRAKCIE REGAT OBOWIĄZUJE BEZWZGLĘDNY WYMÓG NOSZENIA  INDYWIDUALNYCH ŚRODKÓW WYPORNOŚCIOWYCH PRZEZ WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZAŁOGI.

ZAKOŃCZENIE REGAT:
Zakończenie regat, ogłoszenie wyników i wręczenie pucharów oraz drobnych upominków odbędzie się w Porcie Jachtowym w Krynicy Morskiej.
Godzina podana będzie osobnym komunikatem.
Po zakończeniu regat przewidziany jest tradycyjny żeglarski poczęstunek na pokładzie BARU KOGA.

Niedziela 20 sierpnia 2017 jest dniem rezerwowym.


Odpowiedzi

Dodaj nową odpowiedź