Ostrzeżenie - kładka przez Motławę

W związku z pojawiającymi się informacjami o niebezpiecznych incydentach pomiędzy użytkownikami ruchu wodnego w  pobliżu Kładki przez Motławę, zwracamy się do wodniaków o zachowanie w tym rejonie szczególnej ostrożności.


Płynąc po wodach Pętli Żuławskiej wielu wodniaków wpływa na Martwą Wisłę i płynie do Gdańska. Po przejściu śluzy Przegalina na rzece mamy jeszcze most pontonowy w Sobieszewie, dalej mosty stałe (duże jednostki mogą je opłynąć przez Zatokę Gdańską) i wpływamy na Motławę. Zanim dopłyniemy do Mariny Gdańsk drogę przed nami zamyka most zwodzony nazywany Kładką na Ołowiankę.

Od czasu otwarcia tego obiektu hydrotechnicznego w czerwcu 2017 roku w mediach, na forach internetowych wciąż pojawiają sie artykuły i toczą się dyskusje na temat funkcjonowania tego obiektu, sposobu pracy jego obsługi, godzin otwarć. Najistotniejsze jest jednak to, że przedmiotem wielu dyskusji i artykułów są obecnie niebezpieczne zdarzenia na wodzie, takie jak przepłynięcie statku pod zamykającą się kładką, kolizje statków białej floty z jachtami (jak podczas Baltic Sail), niebezpieczne zbliżenia statków do jachtów grożące kolizją "o włos", czy odcumowywanie statku od nabrzeża i wpływanie wprost pomiędzy grupę jachtów, oczekującą na rzece na otwarcie kładki.

To wszystko sprawia, że przepływając tamtędy, zwłaszcza podczas weekendów, różnego rodzaju imprez na Starym Mieście, parad na wodzie czy regat - kiedy ruch wodny jest bardzo intensywny - należy zachować szczególną ostrożność. 

  • Artykuł na temat niebezpiecznych sytuacji wokół Kładki na jednym z portali internetowych jest tutaj
Piotr Salecki


Odpowiedzi

Dodaj nową odpowiedź