Przetarg na operatorów przystani Pętli Żuławskiej - 4/PN-PŻ/2017

Pełnienie funkcji Operatora infrastruktury powstałej w ramach Projektu „Pętla Żuławska – rozwój turystyki wodnej. Etap I". Przetarg obejmuje przystań w Braniewie. Numer refrencyjny: 4/PN-PŻ/2017.
Aktualizacja 28.11.2017: Unieważnienie przetargu.


Przedmiotem zamówienia jest pełnienie funkcji Operatora infrastruktury powstałej w ramach Projektu „PętlaŻuławska – rozwój turystyki wodnej. Etap I”, które obejmuje swym zakresem przystań w Braniewie.

Dokumenty przetargu 4/PN-PŻ/2017

 • Ogłoszenie o zamówieniu jest tutaj
 • SIWZ 4/PN-PŻ/2017 Specyfikacja istotnych warunków zamówienia jest tutaj
 • Załącznik nr 2 do SIWZ Standardowy formularz jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia jest tutaj
 • Załącznik 3 do SIWZ - wzór umowy jest tutaj
 • Załącznik nr 4 do SIWZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia jest tutaj
 • Załącznik nr 7 do SIWZ Model operatorstwa jest tutaj
 • Studium wykonalności projektu Pętla Żuławska (cz1) - jest tutaj
 • Studium wykonalności projektu Pętla Żuławska (cz2a) - jest tutaj
 • Studium wykonalności projektu Pętla Żuławska (cz2b) - jest tutaj
 • Studium wykonalności projektu Pętla Żuławska (cz3) - jest tutaj
Zapraszamy do wzięcia udziału w przetargu.

 • Unieważnienie przetargu jest tutaj

Odpowiedzi

Dodaj nową odpowiedź