Wrota przeciwpowodziowe w Bielniku

Wrota przeciwpowodziowe w Bielniku znajdują się na styku wód Kanału Jagiellońskiego i Nogatu. Przed laty ich zadaniem było chronić Elbląg i okolice przed zalaniem przez falę powodziową idącą Nogatem od Wisły. Po wybudowaniu śluzy i wrót przeciwpowodziowych w Białej Górze wrota w Bielniku przestały pełnić swą funkcję i są stale otwarte. Kilka lat temu wrota, wraz z umocnionym odcinkiem brzegu i mostem zostały wyremontowane i odnowione.Historia budowli hydrotechnicznych w Bielniku jest bardzo ciekawa. Kiedyś znajdowały się tutaj bowiem aż dwie śluzy. Jedna z nich, mniejsza - północna, służyła mniejszym łodziom rybackim i tratwom, druga - południowa - większym jednostkom. Śluza południowa miała podwójne wrota od strony Nogatu - bardzo możliwe, że były to wrota przeciwpowodziowe. Kiedy w 1914 roku oddano do użytku śluzę i wrota przeciwpowodziowe w Białej Górze, na styku Wisły i Nogatu, a następnie na Nogacie wybudowano kolejne śluzy - powodzie się skończyły. W związku z tym śluzy najpierw wyłączono z eksploatacji - miały otwarte obie pary wrót - a następnie rozebrano, pozostawiając jedynie wrota przeciwpowodziowe. O tym, że była tu kiedyś śluza przypomina w tym miejscu prosty i umocniony odcinek Kanału Jagiellońskiego
Piotr Salecki

  • Cała galeria zdjęć - tutaj


Wrota przeciwpowodziowe w Bielniku -  fot. Piotr Salecki

Wrota przeciwpowodziowe w Bielniku -  fot. Piotr Salecki


Wrota przeciwpowodziowe w Bielniku -  fot. Piotr SaleckiPrzejście pchacza z barką przez Wrota Przeciwpowodziowe w Bielniku

Odpowiedzi

Dodaj nową odpowiedź