Czekamy na Wasze uwagi - by na Pętli Żuławskiej i sąsiednich szlakach pływało się wygodniej, sprawniej, bezpieczniej

By żeglowało się lepiej. Bezpieczniej, sprawniej, przyjemniej. Co należy zmienić, co przeszkadza w żegludze. Jako spółka Pętla Żuławska przedstawiamy różnego rodzaju przeszkody w żegludze i zgłaszamy propozycje ich rozwiązania. Teraz czekamy na Wasze uwagi! Wszystkie przedstawimy w poniższym artykule oraz podczas spotkania nawigacyjnego, na którym obecni będą przedstawiciele urzędów i służb odpowiedzialnych za Pętlę Żuławską i sąsiednie szlaki wodne.By żeglowało się lepiej. Bezpieczniej, sprawniej, przyjemniej. Co należy zmienić, co przeszkadza w żegludze. Wszystkie uwagi przedstawimy na spotkaniu nawigacyjnym, na którym obecni będą przedstawiciele urzędów i służb odpowiedzialnych za Pętlę Żuławską i sąsiednie szlaki wodne.
Wasze uwagi będziemy przedstawiać poniżej, aktualizując ten artykuł.
Uwagi, pomysły, propozycje prosimy przesyłać na adres meilowy: piotr@zalewwislany.pl
Piotr Salecki

Wprowadzające w błąd oznakowanie w Rybinie - fot. Piotr Salecki

Inicjatywy spółki Pętla Żuławska
Spółka Pętla Żuławska została powołana do zarządzania infrastrukturą - portami i przystaniami, zbudowanymi w ramach projektu Pętla Żuławska. Aby jednak do tych portów i przystani przypłynęli wodniacy, aby chcieli do nich znowu powrócić, szlaki wodne, po których pływają, muszą być dla nich łatwo dostępne i przyjazne. Niestety, na Pętli są różne supły i supełki, które w większym lub mniejszym stopniu utrudniają wodniakom pływanie. Spółka Pętla Żuławska stara się wskazywać na przeszkody związane z uprawianiem turystyki wodnej i rozwoju żeglugi, sugerować rozwiązania, promować dobre projekty, patrzeć na szlaki wodne i turystykę wodniacką z wieloletniej perspektywy.

Nasze propozycje tworzymy w oparciu o uwagi  ekspertów i samych wodniaków. Przedstawiamy na spotkaniach z zarządcami dróg wodnych, korespondujemy z urzędami odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo i swobodę żeglugi na drogach wodnych.

Propozycje spółki Pętla Żuławska
w skrócie:

  • aktualizacja oznakowania na wodach śródlądowych, więcej tutaj
  • oznakowanie jedynej kamienistej mielizny na Zalewie Wiślanym przy wsi Różaniec
  • dopuszczenie hausbootów do żeglugi po wodach portowych
  • zwiększenie liczby miejsc cumowniczych w Osłonce poprzez przesunięcie toru wodnego, więcej tutaj
  • przyjazdne oznakowanie szlaków turystycznych, które nie są sklasyfikowaną drogą wodną (obecnie ustawione tablice odstraszają od wpływania na takie szlaki)
  • poprowadzenie wszystkich linii energetycznych na Szkarpawie pod dnem rzeki
  • planowanie remontów obiektów hydrotechnicznych w taki sposób, aby nie były one zamykane podczas ścisłego sezonu, to znaczy w czerwcu, lipcu i w sierpniu.
  • zmiany w prawie dotyczące minimalnej wysokości linii wysokiego napięcia nad żeglownymi drogami wodnymi - obecne parametry odpowiadają turystyce wodnej z lat pięćdziesiątych, kiedy jachty były niewielkie i miały niskie maszty. Oczekiwana minimalna wysokość linii wn i sn na szlaku, na którym mogą pływać jachty z postawionym masztem to 20 metrów;

Odpowiedzi

Slip

Pętla Żuławska jest. Żegluga po kanałach pętli może się też odbywać. Jest kilka uwag. Moją uwagą jako sołtysa Tujska , druhów OSP oraz posiadaczy jednostek którzy chcą je wodować. Z Tujska jest brak slipu ratowniczego dla OSP jak i innych łodzi i osób prywatnych. Taki slip wskazany byłby na działce nr 336 przy moście na Tudze Tujsk - Stobiec. Jest to działka KOWR (ANR). Działka jest przy moście, który ma być remontowany i po remoncie otwierany dla przepływających jednostek. Slip w tym miejscu dałby możliwość wodowania jednostek płynących w kierunku ujścia Tugi do rzeki Szkarpawa a po remoncie mostu w kierunku Nowego Dworu Gdańskiego. Podczas remontu mostu można wykorzystać sprzęt potrzebny do budowy slipu. Slip byłby dla jednostek ratowniczych jak i mieszkańców i gości pragnący z niego skorzystać. Jest tam możliwość zaparkowanie po samochodu z wózkiem pod łódź. W Rybinie i Osłonce jest wybudowana przystań dla jachtów itp. jednostek, ale nie ma tam slipu umożliwiającego wodowanie jednostki pływającej. Sołtys Tujsk Witold Kolasa. witoldkrol6@wp.pl tel. 500693820

Sposób wyświetlania odpowiedzi

Wybierz preferowany sposób wyświetlania odpowiedzi i kliknij "Zachowaj ustawienia", by wprowadzić zmiany.

Dodaj nową odpowiedź