Tajemnicze budowle nad Nogatem

to nie opuszczona baza wojskowa a Stacja Uzdatniania Wody Centralnego Wodociągu Żuławskiego w Letnikach/Ząbrowie na 35 kilometrze Nogatu. W tym samym miejscu zlokalizowana jest również niewielka przystań wędkarska.Stacja Uzdatniania Wody w Ząbrowie została wybudowana w 1969 roku i rozbudowana w 1979 roku. Technologia uzdatniania wody oparta jest na filtrach otwartych ze złożami piaskowo-żwirowymi, z napowietrzaniem przez filtrację. Istniejąca stacja uzdatniania wody składa się z hali filtrów z pompownią IIo i aeratorów, zbiornika wody płuczącej, zbiorników wody uzdatnionej, chlorowni i osadnika wód popłucznych oraz części biurowo-socjalnej i laboratorium.
Aktualnie stacja jest skrajnie wyeksploatowana. Występujące awarie pogarszają dystrybucję i jakość wody. Planowana budowa monitoringu studni i zastosowanie nowej technologii uzdatniania zapewni stabilność procesu i dobrą jakość wody kierowanej do sieci. Budowa nowej stacji przyczyni się do oszczędności zasobów i energii poprzez zmniejszenie strat wody oraz energii elektrycznej, które występują w związku z bardzo złym stanem technicznym stacji.

Piotr Salecki

Stacja Uzdatniania Wody w Letnikach/Ząbrowie nad Nogatem - fot. Piotr Salecki

Stacja Uzdatniania Wody w Letnikach/Ząbrowie nad Nogatem - fot. Piotr Salecki


Stacja Uzdatniania Wody w Letnikach/Ząbrowie nad Nogatem - fot. Piotr Salecki


Stacja Uzdatniania Wody w Letnikach/Ząbrowie nad Nogatem - fot. Piotr Salecki


Stacja Uzdatniania Wody w Letnikach/Ząbrowie nad Nogatem - fot. Piotr Salecki


Przystań wędkarska przy Stacji Uzdatniania Wody w Letnikach/Ząbrowie nad Nogatem - fot. Piotr Salecki

Odpowiedzi

Dodaj nową odpowiedź