Marina Quality Forum - 3 Międzynarodowe Spotkanie Partnerów South Coast Baltic w Gdańsku i Kątach Rybackich

Gdańsk i Kąty Rybackie gościły kolejne Międzynarodowe Spotkanie Partnerów projektu South Coast Baltic, przygotowane przez partnera projektu Pętlę Żuławską sp. z o.o. Konferencja odbyła się pod nazwą: 3 Międzynarodowe Forum "Marina Quality Forum". Rozpoczęliśmy od dużego „ C ” konferencją 15 maja w Hotelu Qubus.   

Tym razem Gdańsk i Kąty Rybackie gościły kolejne Międzynarodowe Spotkanie Partnerów projektu South Coast Baltic, przygotowane przez partnera projektu Pętlę Żuławską sp. z o.o. Konferencja odbyła się pod nazwą: 3 Międzynarodowe Forum "Marina Quality Forum". Rozpoczęliśmy od dużego „ C ” konferencją 15 maja w Hotelu Qubus.

Tematami wiodącymi wydarzenia były:

 • rozwój portów rekreacyjnych oraz dróg morskich w woj. pomorskim
 • aktualne wyzwania marin i portów rekreacyjnych
 • potencjał rynkowy dla wybrzeża Południowego Bałtyku.

Celem Forum było zintegrowanie środowiska, podjęcie dyskusji nad aktualnymi problemami, stojącymi przed operatorami marin oraz osobami związanymi z turystyką wodną w regionie oraz promocja szlaków morskich wybrzeża Południowego Bałtyku na arenie międzynarodowej.

Uczestnicy spotkania podczas konferencji

Uczestnicy spotkania podczas koferencji

Konferencji towarzyszyło tzw. Święto Pętli Żuławskiej w Kątach Rybackich. Święto adresowane było do uczestników FORUM, a związane z piątą rocznicą funkcjonowania Spółki. Podczas eventu na tarasie hotelu TRISTAN wystąpił świetny zespół szantowy The Nierobers.

W dniach 16 i 17 maja zrealizowaliśmy część wewnętrzną spotkania Marina Quality Forum, na którym omawialiśmy m. in.:

 • aktywność partnerów w projekcie,
 • szkolenia dla operatorów marin, które odbędą się w Szczecinie w 2018 r.,
 • ankietowanie żeglarzy w naszych marinach,
 • przygotowania do rejsu promocyjnego do Kaliningradu,
 • udział w targach w tym i następnym sezonie,
 • zaawansowanie wydawnictw projektowych,
 • pilotaż marin przyjaznych dla osób starszych,
 • certyfikowanie marin SCB,
 • agendę następnego Quality Forum w Kłajpedzie we wrześniu 2018.
W ramach imprezy odbył się także rejs po wodach Pętli Żuławskiej, z Rybiny przez Osłonkę do Kątów Rybackich. O rejsie w osobnym materiale.

opr red

 • Więcej o udziale Pętli Żuławskiej w programie South Coast Baltic tutaj tutaj

Odpowiedzi

Dodaj nową odpowiedź