Pływy na Pętli Żuławskiej

Różnica poziomów wody na Zalewie Wiślanym i żuławskich rzekach spowodowana jest przede wszystkim długotrwałym wiatrem od strony wschodniej, który wpycha masy wody do Zalewu Wiślanego a w konsekwencji do Nogatu, rzeki Elbląg czy Szkarpawy. Zmiany poziomu wody powoduje również wiatr dolądowy który spiętrza wodę w Motławie, Martwej Wiśle czy Wiśle.

Różnica poziomów wody na Zalewie Wiślanym i żuławskich rzekach spowodowana jest przede wszystkim długotrwałym wiatrem od strony wschodniej, który wpycha masy wody do Zalewu Wiślanego a w konsekwencji do Nogatu, rzeki Elbląg czy Szkarpawy. Zmiany poziomu wody powoduje również wiatr dolądowy na Zatoce Gdańskiej, który spiętrza wodę w Motławie, Martwej Wiśle czy Wiśle. Zmiany poziomu wody mogą spowodować także długotrwałe opady.

Taki wzrost poziomu wody wodniacy nazywają żartobliwie "pływami", chociaż bardziej znaną nazwą jest cofka. Na zdjęciach Jerzego Złotego Szkarpawa w Osłonce przekroczyła stan ostrzegawczy - 25 września 2018 roku.

Piotr Salecki


Osłonka jesienią 2018 - fot. Jerzy Złoty


Osłonka jesienią 2018 - fot. Jerzy Złoty


Osłonka jesienią 2018 - fot. Jerzy Złoty

Odpowiedzi

Dodaj nową odpowiedź