Przystanie kajakowe na szlakach Pętli Żuławskiej

Pomorskie Szlaki Kajakowe to projekt zagospodarowania szlaków wodnych w województwie pomorskim dla rozwoju turystyki kajakowej. Przedsięwzięcie w ramach Regionalnego Programu Strategicznego w zakresie atrakcyjności kulturalnej i turystycznej Pomorska Podróż na lata 2014-2020. Korzyści z tego programu mogą jednak odnieść nie tylko kajakarze!


Celem przedsięwzięcia jest udostępnienie szlaków wodnych dla kajakarzy i zapewnienie im bezpieczeństwa poprzez rozbudowę i poprawę standardu infrastruktury turystycznej, w szczególności kajakowej, a także udostępnienie kajakarzom dziedzictwa kulturowego i naturalnego w obszarach położonych wzdłuż pomorskich szlaków wodnych. Ponadto realizacja przedsięwzięcia ma przyczynić się do udostępnienia potencjalnym grupom docelowych dziedzictwa kulturowego i naturalnego wzdłuż pomorskich szlaków kajakowych, ukierunkowujący przy tym ruch turystyczny na obszarach cennych przyrodniczo zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju.


Przystań kajakowa w Rybinie - fot. Piotr Salecki

Przystań kajakowa w Rybinie - fot. Piotr Salecki

Przystań kajakowa w Drewnicy - fot. Piotr Salecki

Nie tylko dla kajakarzy

Część przystani kajakowych położona będzie na rzekach uczęszczanych przez żeglarzy i motorowodniaków, na przykład na Martwej Wiśle, Szkarpawie, Nogacie czy Tudze.  Dzięki temu wszyscy wodniacy będą mogli skorzystać z infrastruktury wybudowanej dla kajakarzy. Według informacji z Urzędu Marszałkowskiego pomosty pływające miały być wyposażone w urządzenia cumownicze. Podczas mojej ostatniej wizyty okazało się że ich nie mają, ma to być uzupełnione podczas odbioru przystani od wykonawców. Istotne z punktu widzenia żeglarzy i motorowodniaków przystanie kajakowe powstaną na Szkarpawie w Drewnicy, Rybinie, Chełmku, Osłonce, na Nogacie w Kępkach, Ząbrowie, Janówce, Malborku i Pogorzałej Wsi. Na przystani w Drewnicy będzie np. zabudowana toaleta toi-toi, z której będą mogli skorzystać żeglarze oczekujący na otwarcie mostu zwodzonego przy pomostach żeglarskich. Część z przystani kajakowych będzie jedynym miejscem dostępnym do postoju na dłuższych odcinkach szlaku - na przykład na Nogacie.

Nie mniej istotne niż samo zbudowanie przystani będzie ich eksploatacja i utrzymanie, zapewnienie nadzoru, bieżących napraw, remontów i utrzymania okolicy przystani w uporządkowanym stanie. Część z powstających przystani będzie dostępna już w sezonie 2019.
Piotr Salecki


Mapka ilustrująca powstające przystanie kajakowe - źródło Urząd marszałkowski woj. Pomorskiego

Odpowiedzi

Dodaj nową odpowiedź