Biuletyn informacyjny spółki Pętla Żuławska nr 35

W biuletynie między innymi: o dniach Funduszy Europejskich i związanych z nimi imprezach spółki w Rybinie,  o przewodniku czarterowym i informatorze "Barką i jachtem na szlaku Pętli Żuławskiej" i rozpoczęciu procedury likwidacji spółki. 

  • Biuletyn można przeczytać tutaj tutaj

Odpowiedzi

Dodaj nową odpowiedź