Spotkania nawigacyjne

Spotkanie nawigacyjne wiosna 2016
Celem spotkania było zapoznanie właścicieli infrastruktury wodniackiej z planami rozwoju żeglugi na obszarze województwa pomorskiego i warmińsko-mazurskiego oraz wskazanie barier rozwoju, przeszkód nawigacyjnych i innych problemów związanych  z uprawianiem żeglugi. Ponadto omówione zostały działania dot. przygotowania do otwarcia sezonu żeglarskiego 2016 na Pętli Żuławskiej.
Więcej - tutaj
Rozmowy dotyczące usprawnienia żeglugi na Pętli Żuławskiej z UM i RZGW
W dniu 2 listopada 2016 przedstawiciele Pętli Żuławskiej i portalu Pomorski Szlak Żeglarski odbyli rozmowy z władzami Urzędu Morskiego w Gdyni i Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gdańsku, na temat postulatów Pętli Żuławskiej i środowiska wodniackiego, odnośnie usprawnienia żeglugi po szlakach Pętli Żuławskiej.
Więcej - tutaj
Wiosenna narada nawigacyjna 2017
Z inicjatywy spółki Pętla Żuławska 9 marca w Nowym Dworze Gdańskim odbyło się spotkanie przedstawicieli społeczności użytkowników dróg wodnych z administratorami, zarządcami dróg wodnych i służbami odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo na wodzie i nad wodą. Więcej - tutaj


Odpowiedzi

Dodaj nową odpowiedź